Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
QĐ 388/PGD04/10/2021Phòng GD & ĐT Tam NôngPhòng GD&ĐT công bố, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước được duyệt năm 2020 Tải về
292/QĐ-PGDĐT12/07/2021Phòng GD & ĐT Tam NôngCông khai tài chính 6 tháng đầu năm 2021 Tải về
77828/05/2021Phòng GD & ĐT Tam NôngCông khai danh mục mua sắp thiết bị dạy học GDMN giai đoạn 2021-2025 Tải về
08/TB-HĐTD30/03/2021Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2021 Tải về
31/KHCL-THCSPT12/05/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngChiến lược phát triển trưởng THCS Phú Thọ giai đoạn 2020-2025 Tải về
804/QĐ-UBND-HC18/07/2017THCS Phú CườngQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
59/2012/TT-BGDĐT18/02/2013Tiểu học Hòa Bình 2Thông tư 59 về xây dựng trường chuẩn quốc gia Tải về
119/07/2017THCS Phú CườngKẾ HOẠCH TẬP HUẤN EPORTAL Tải về
03/BGDĐT06/11/2016Tiểu học Phú ĐứcVĂN BẢN 03 VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về
Nghị định về đánh, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Tải về
Kế hoạch thực hiện “Tuần lễ sinh hoạt đầu năm năm học 2020-2021” Tải về
Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 -2021 Tải về
Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh năm học 2020-2021 Tải về
Kế hoạch thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo từ năm học 2020 - 2021 Tải về
Kế hoạch thực hiện “Tuần lễ sinh hoạt đầu năm năm học 2020-2021” Tải về
Kế hoạch cải cách hành chính trong nhà trường năm 2021 Tải về
Kế hoạch hực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020 – 2021 Tải về
Công văn 1069/SGDĐT-STC về việc hướng dẫn về đối tượng, cơ chế thu, quản lí học phí, chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; dạy 2 buổi/ngày, ngoại ngữ tăng cường, tổ chức bán trú và giữ trẻ tại cơ sở giáo dục từ năm 2019-2020 Tải về
Công văn 987/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021 Tải về
Công văn 68/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện học 2 buổi/ngày và dạy thêm học thêm trong nhà trường Tải về
185/2020-BVĐT về việc triển khai bảo hiểm CBQLDG, giáo viênvà học sinh năm 2020-2021 Tải về
Công văn hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh năm 2020-2021 Tải về
CV 1578/BHXH-QLT về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 Tải về
Số: 80/2017/NĐ-CPChính phủNghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường Tải về
261/SGDĐT-CTTTSở GD & ĐT Đồng ThápCông văn số: 261/SGDĐT-CTTT V/v tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục Tải về