Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
77828/05/2021Phòng GD & ĐT Tam NôngCông khai danh mục mua sắp thiết bị dạy học GDMN giai đoạn 2021-2025 Tải về
1098/SGDĐT-KHTC 07/09/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, chi các [...] Tải về
987/SGDĐT-KHTC Phòng GD & ĐT Tam NôngHướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021 Tải về
537/SGDĐT-TCCB22/05/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngTriển khai thực hiện thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020 Tải về
225/SGDĐT-HCTC29/02/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngVề việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng [...] Tải về
Công văn 1069/SGDĐT-STC về việc hướng dẫn về đối tượng, cơ chế thu, quản lí học phí, chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; dạy 2 buổi/ngày, ngoại ngữ tăng cường, tổ chức bán trú và giữ trẻ tại cơ sở giáo dục từ năm 2019-2020 Tải về
Công văn 987/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021 Tải về
Công văn 68/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện học 2 buổi/ngày và dạy thêm học thêm trong nhà trường Tải về
261/SGDĐT-CTTTSở GD & ĐT Đồng ThápCông văn số: 261/SGDĐT-CTTT V/v tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục Tải về