TRƯỜNG THCS PHÚ HIỆP PHÁT THƯỞNG CHO HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG THCS PHÚ HIỆP PHÁT THƯỞNG CHO HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 21/01/2019, trường THCS Phú Hiệp đã tổ chức sơ kết học kỳ I nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, qua đó nhà trường khen thưởng học sinh đạt giải HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2018-2019 nhằm động viên, khích lệ các em tiếp tục có thành tích tốt hơn khi tham gia cấp tỉnh sắp tới.phát thưởng HSG lớp 9 huyện