UBND XÃ VÀ TRƯỜNG THCS PHÚ HIỆP TỔ CHỨC GIAO LƯU BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

UBND XÃ PHÚ HIỆP TỔ CHỨC LỄ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Câu chuyện một viên đá” của tác giả Xích Lô, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo Trung ương tháng 10/2018, mục Cùng suy ngẫm.

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHÚ HIỆP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỌC

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHÚ HIỆP TỔ CHỨC HỘI THI “THUYẾT TRÌNH NĂM ĐIỀU BÁC HỒ DẠY”

LỄ TỰU TRƯỜNG

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 7

Giáo viênthcsphuhiep 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthcsphuhiep 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay