HỘI GIẢNG MÔN NGỮ VĂN

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn Ngữ văn; đồng thời để giáo viên chia sẻ, trao đổi, rút kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác giảng dạy. Ngày 25/3/2019, trường THCS Phú Hiệp tổ chức Hội giảng môn Ngữ văn. Tham dự có BGH, Tổ trưởng, giáo viên các tổ chuyên môn và giáo viên môn Ngữ văn của trường.

hoi giang van 1

hoi giang van 2